Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. travnja 2021. uputio Conseil d’État (Belgija) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(predmet C-277/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d’État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Tuženici: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Prethodna pitanja

1. Treba li stavak 20.309. točku (h) Priloga A Uredbi br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji1 tumačiti na način da valja smatrati da je propis, na temelju kojeg opća država nadležna u području djelatnosti obrazovanja:

odobrava nastavne programe,

uređuje kako strukturu nastave tako i prioritetne i posebne zadaće, organizira nadzor nad uvjetima za upis i isključenje učenika, odlukama razrednog vijeća i financijskim sudjelovanjem, organizira grupiranje školskih ustanova u strukturirane mreže i zahtijeva izradu obrazovnih, pedagoških i razvojnih projekata, kao i podnošenje izvješća o aktivnostima,

organizira nadzor i inspekciju koji se osobito odnose na područja o kojima se podučava, razinu obrazovanja i primjenu jezičnih zakona, isključujući pedagoške metode i

utvrđuje minimalni broj učenika u razredu, odjeljenju, stupnju ili drugim pododjelima, osim u slučaju odstupanja utvrđenog na ministarskoj razini,

„pretjeran”, u smislu te odredbe, u tolikoj mjeri da zapravo upravlja općom politikom ili programom jedinica predmetnog područja djelatnosti ili ih uvjetuje?

2. Treba li stavak 20.15. Priloga A istoj uredbi tumačiti na način da se njime u pojam općih odredbi uključuju posebna pravila koja čine „pravilnik”, koja se primjenjuju na članove osoblja neprofitnih ustanova koje djeluju u području obrazovanja i koje financira opća država?

____________

1 SL 2013, L 174, str. 1.