Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) la 30 decembrie 2020 – DB Station & Service AG/ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

(Cauza C-721/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Kammergericht Berlin

Părțile din procedura principală

Apelantă-pârâtă: DB Station & Service AG

Intimată-reclamantă: ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Întrebările preliminare

Este în conformitate cu Directiva 2001/14/CE1 – în special cu dispozițiile acesteia referitoare la independența administrării infrastructurii (articolul 4), cu principiile de tarifare (articolele 7-12) și cu atribuțiile organismului de control (articolul 30) – ca instanțele civile naționale să verifice, caz cu caz și independent de supravegherea exercitată de organismul de control, nivelul tarifelor impuse, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 102 TFUE și/sau de dreptul național al concurenței?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: Un control al abuzurilor de către instanțele civile naționale, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 102 TFUE și/sau de dreptul național al concurenței, este admisibil și necesar și atunci când întreprinderile de transport feroviar au posibilitatea de a obține o examinare de către organismul de control competent a caracterului adecvat al tarifelor plătite? Instanțele civile naționale sunt obligate să aștepte o decizie corespunzătoare a autorității de reglementare și, eventual, atunci când aceasta este contestată pe cale judiciară, să aștepte ca ea să rămână definitivă?

____________

1 Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (JO 2001, L 75, p. 29, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 66).