Language of document :

2013 m. rugsėjo 3 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thi Ly Pham

(Byla C-474/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Thi Ly Pham

Byloje dalyvaujanti institucija: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Prejudicinis klausimas

Ar sulaikyto asmens patalpinimas kartu su įkalinimo įstaigoje bausmę atliekančiais kaliniais, kai jis ar ji sutinka būti kartu su jais patalpintas (-a), prieštarauja 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 16 straipsnio 1 daliai ?