Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 3 september 2013 – Thi Ly Pham

(Zaak C-474/13)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Thi Ly Pham

Betrokken overheidsinstantie: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Prejudiciële vraag

Staat artikel 16, lid 1, van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven1 eraan in de weg dat een persoon die met het oog op zijn verwijdering in bewaring wordt gehouden, samen met strafrechtelijk veroordeelde gedetineerden wordt ondergebracht indien deze persoon met deze gezamenlijke onderbrenging instemt?

____________

____________

1 PB L 348, blz. 98.