Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. septembra 2013 – Thi Ly Pham

(vec C-474/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dotknutá osoba a sťažovateľka: Thi Ly Pham

Zúčastnený orgán: mesto Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Prejudiciálna otázka

Je s článkom 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území , zlučiteľné, aby zaistená osoba, ktorá má byť odsunutá, bola umiestnená spoločne s riadnymi väzňami, ak s týmto spoločným umiestnením súhlasí?