Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 3. septembra 2013 – Thi Ly Pham

(Zadeva C-474/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Thi Ly Pham

Tožena stranka: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v skladu s členom 16(1) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav , da se oseba, ki je pridržana zaradi odstranitve, namesti skupaj z zaporniki, če je ta oseba s to skupno nastanitvijo soglašala?