Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thi Ly Pham kontra Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(C-474/13. sz. ügy)1

(A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 2008/115/EK irányelv – A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos, a tagállamokban alkalmazandó közös normák és eljárások – 16. cikk, (1) bekezdés – Kitoloncolás céljából elrendelt őrizet – Büntetés-végrehajtási intézetben történő őrizet – A büntetés-végrehajtás jogcímén fogvatartottakkal közös elhelyezés lehetősége, ha az őrizetbe vett harmadik országbeli állampolgár ebbe beleegyezik)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Thi Ly Pham

Alperes: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Rendelkező rész

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (1) bekezdésének második mondatát akként kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé valamely tagállam számára a kitoloncolás céljából őrizetbe vett harmadik országbeli állampolgárnak a büntetés-végrehajtás jogcímén fogvatartottakkal közös elhelyezését büntetés-végrehajtási intézetben, még akkor sem, ha ezen állampolgár beleegyezik e közös elhelyezésbe.

____________

1 HL C 336., 2013.11.16.