Language of document :

2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thi Ly Pham / Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(Byla C-474/13)1

(Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Direktyva 2008/115/EB – Bendri standartai ir tvarka, taikomi valstybėse narėse, grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius – 16 straipsnio 1 dalis – Sulaikymas siekiant išsiųsti iš šalies – Sulaikymas apgyvendinant įkalinimo įstaigoje – Galimybė sulaikytą trečiosios šalies pilietį, kuris davė sutikimą, apgyvendinti su bausmę atliekančiais kaliniais)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Thi Ly Pham

Atsakovė: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Rezoliucinė dalis

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai [neteisėtai] esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 16 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad jis neleidžia valstybėms narėms trečiosios šalies pilietį, sulaikytą siekiant išsiųsti jį iš šalies, apgyvendinti įkalinimo įstaigoje kartu su bausmę atliekančiais kaliniais, net jei pastarasis su šiuo apgyvendinimu sutinka.

____________

1 OL C 336, 2013 11 16.