Language of document : ECLI:EU:C:2014:2096

Zadeva C‑474/13

Thi Ly Pham

proti

Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Bundesgerichtshof)

„Območje svobode, varnosti in pravice – Direktiva 2008/115/ES – Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Člen 16(1) – Pridržanje z namenom odstranitve – Pridržanje v zavodu za prestajanje kazni – Možnost, da se pridržanje državljana tretje države opravi z nastanitvijo z navadnimi zaporniki, če je ta s tem soglašal“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. julija 2014

1.        Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Direktiva 2008/115 – Pridržanje z namenom odstranitve – Nacionalna ureditev, ki določa namestitev navedenih državljanov v zavodu za prestajanje kazni skupaj z navadnimi zaporniki – Nedopustnost – Privolitev navedenih državljanov v tako nastanitev– Nevplivanje

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/115, člen 16(1), drugi stavek)

2.        Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Direktiva 2008/115 – Predmet

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/115, uvodna izjava 17 in člen 1)

1.        Člen 16(1), drugi stavek, Direktive 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da državi članici ne dopušča, da državljana tretje države z namenom odstranitve pridrži v zavodu za prestajanje kazni skupaj z drugimi navadnimi zaporniki, čeprav ta državljan soglaša s tako nastanitvijo.

Iz besedila te določbe namreč izhaja, da nalaga brezpogojno obveznost ločitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav od navadnih zapornikov, če jih država članica ne more nastaniti v posebne centre za pridržanje. Od te obveznosti ni nobene izjeme in pomeni zagotavljanje pravic, ki jih je zakonodajalec Unije tem državljanom v okviru pogojev za pridržanje zaradi odstranitve v zavodu za prestajanje kazni izrecno priznal. S tega vidika obveznost ločitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav od navadnih zapornikov, določena v členu 16(1), drugi stavek, te direktive, presega okvire načina posebne izvršitve nastanitve državljanov tretjih držav, ki so zaradi odstranitve pridržani v zavodu za prestajanje kazni, in pomeni vsebinsko zahtevo za tako nastanitev, brez izpolnitve katere ta nastanitev načeloma ni v skladu z navedeno direktivo. V teh okoliščinah država članica ne sme upoštevati volje zadevnega državljana tretje države.

(Glej točke 17, 19 in od 21 do 23 ter izrek.)

2.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 20.)