Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. oktobra 2012 vložilo Raad van State (Nizozemska) - L. J. A. van Luijk, druga stranka: Burgemeester van Den Haag

(Zadeva C-449/12)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: L. J. A. van Luijk

Druga stranka: Burgemeester van Den Haag (župan Haaga)

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je ob upoštevanju členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člena 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin člen 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2252/2004 (UL L 142, str. 1), veljaven?

Če je odgovor na prvo vprašanje, da je člen 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2252/2004 (UL L 142, str. 1), veljaven, ali je treba člen 4(3) Uredbe št. 2252/2004 ob upoštevanju členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 8(2) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in člena 7, uvodno besedilo in točka (f), Direktive o zasebnosti v povezavi s členom 6(1), uvodno besedilo in točka (b), te direktive razlagati tako, da morajo pri izvajanju te uredbe države članice z zakonom zagotoviti, da se biometrični podatki, ki se zbirajo in shranjujejo na podlagi navedene uredbe, ne smejo zbirati, obdelovati in uporabljati za druge namene kot za izdajo dokumenta?

____________

1 - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).