Language of document :

Az Appeal Tribunal for Northern Ireland (Egyesült Királyság) által 2020. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CG kontra Department for Communities in Northern Ireland

(C-709/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Az alapeljárás felei

Felperes: CG

Alperes: Department for Communities in Northern Ireland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével ellentétes, jogellenes (közvetlen vagy közvetett) hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e, és összeférhetetlen-e az Egyesült Királyságnak az Európai Közösségekről szóló 1972. évi törvényen alapuló kötelezettségeivel a The Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 (a szociális biztonságról [jövedelem alapú támogatások] [aktualizálás és módosítás] [kilépés az EU-ból szóló 2019. évi rendelet [Észak-Írország]) által a The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016-be (az Universal Creditről szóló 2016. évi rendelet [Észak-Írország]) beillesztett 9. cikk (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja, amely a belföldi tartózkodási joggal (határozott időre szóló tartózkodásra jogosító engedély) (a jelen ügyben az Appendix EU of the UK Immigration Rules [az Egyesült Királyság bevándorlási szabályainak EU függeléke] szerinti „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező jogállás” [pre-settled status]) rendelkező uniós polgárokat kizárja a szociális ellátásokra való jogosultságból?

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, és a Universal Creditről szóló 2016. évi rendelet (Észak-Írország) 9. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontját úgy kell tekinteni, hogy az közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg, a Universal Creditről szóló 2016. évi rendelet (Észak-Írország) 9. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja igazolt-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke alapján, és összeegyeztethetetlen-e az Egyesült Királyságnak az Európai Közösségekről szóló 1972. évi törvényen alapuló kötelezettségeivel?

____________