Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Appeal Tribunal for Northern Ireland (Združeno kraljestvo) 30. decembra 2020 – CG/Department for Communities in Northern Ireland

(Zadeva C-709/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: CG

Nasprotna stranka: Department for Communities in Northern Ireland

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je člen 9(3)(c)(i) The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 (uredba o univerzalnem kreditu (Severna Irska) iz leta 2016), ki je bil vstavljen z The Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 (uredba o socialni varnosti (Severna Irska) iz leta 2019 (dajatve, povezane z dohodki) (posodobitev in sprememba) (izstop iz EU)), ki izključuje pravico do dajatev socialne varnosti za državljane EU s pravico do prebivanja v Združenem kraljestvu (začasno dovoljenje za prebivanje) (v tej zadevi „status v pridobivanju“ na podlagi Dodatka EU k UK Immigration Rules (pravila Združenega kraljestva o priseljevanju), protizakonito diskriminatoren (bodisi neposredno bodisi posredno) v skladu s členom 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije in neskladen z obveznostmi Združenega kraljestva na podlagi European Communities Act 1972 (zakon o Evropskih skupnostih iz leta 1972)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in je treba člen 9(3)(c)(i) uredbe o univerzalnem kreditu (Severna Irska) iz leta 2016 šteti za posredno diskriminatoren, ali je člen 9(3)(c)(i) uredbe o univerzalnem kreditu (Severna Irska) iz leta 2016 utemeljen na podlagi člena 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije in neskladen z obveznostmi Združenega kraljestva na podlagi zakona o Evropskih skupnostih iz leta 1972?

____________