Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2013. február 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Air France kontra Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

(C-11/11. sz. ügy)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - 6. és 7. cikk - Csatlakozás(oka)t magában foglaló repülőút - A késésnek a végső célállomásra való megérkezéskor történő megállapítása - Legalább háromórás késés - Az utasok kártalanításhoz való joga)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Air France

Alperesek: Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Bundesgerichtshof - A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.) 6. és 7. cikkének értelmezése - Több részből álló interkontinentális repülőút - Olyan helyzet, amikor a légi járat a célállomásra tíz órás késéssel érkezik meg, jóllehet a légi járat induláskor fennálló késése a 261/2007/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határok között helyezkedik el - Esetleges kártalanításhoz való jog.

Rendelkező rész

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú [helyesen: jelentős] késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az említett cikk alapján kártalanítás jár a csatlakozást magában foglaló olyan repülőút utasának, amelynek esetében az indulásnál az említett rendelet 6. cikkében meghatározott küszöbértékeknél kisebb mértékű késés merült fel, de amely tekintetében a végső célállomásra való érkezés a tervezett érkezési időponthoz képest legalább három órát késett, tekintettel arra, hogy az említett kártalanításnak nem feltétele, hogy az indulásnál késés álljon fenn, és következésképpen az említett 6. cikkben foglalt feltételek teljesüljenek.

____________

1 - HL C 95., 2011.3.26.