Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 11. jaanuaril 2011 - Air France versus Heinz-Gerke Folkerts ja Luz-Tereza Folkerts

(kohtuasi C-11/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kostja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Air France

Hageja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

Eelotsuse küsimused

1.    Kas lennureisijal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911, artikli 7 kohaselt õigus hüvitisele, kui väljalend hilines ajavahemiku võrra, mis on lühem määruse artikli 6 lõikes 1 määratud piiridest, kuid lõppsihtkohta jõutakse vähemalt kolm tundi pärast kavandatud saabumisaega?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

2.    Kas küsimuse puhul, kas tegemist on hilinemisega määruse artikli 6 lõike 1 tähenduses, tuleb mitmest teekonnaosast koosneva lennu korral võtta aluseks üksikud teekonnaosad või kaugus lõppsihtkohani?

____________

1 - ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.