Language of document :

A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2020. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteverket kontra DSAB Destination Stockholm AB

(C-637/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteverket

Alperes: DSAB Destination Stockholm AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a héairányelv1 30a. cikkét, hogy utalványnak, és ilyen esetben többcélú utalványnak minősül az alapeljárásban szereplőhöz hasonló kártya, amely a kártyabirtokos számára jogot biztosít arra, hogy meghatározott helyen, korlátozott időtartamban és meghatározott értékhatárig különféle szolgáltatásokat vegyen igénybe?

____________

1 A 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 27-i (EU) 2016/1065 tanácsi irányelvvel (HL 2016. L 177., 9. o.) módosított, a közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).