Language of document :

2020 m. lapkričio 25 d. Överklagandenämnden för studiestöd (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MCM / Centrala studiestödsnämnden

(Byla C-638/20)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Överklagandenämnden för studiestöd

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: MCM

Atsakovė: Centrala studiestödsnämnden

Prejudicinis klausimas

Ar valstybė narė (kilmės šalis) gali, nepaisydama SESV 45 straipsnio ir Reglamento Nr. 492/20111 7 straipsnio 2 dalies ir atsižvelgdama į kilmės šalies biudžeto interesus, nustatyti reikalavimą grįžusio darbuotojo migranto vaikui būti susijusiam su kilmės šalimi, kad tokiam vaikui galėtų būti skirta finansinė parama studijoms užsienyje kitoje Sąjungos valstybėje narėje, kurioje anksčiau dirbo tokio vaiko vienas iš tėvų (priimančioji šalis), jeigu

i)    grįžęs iš priimančiosios šalies tokio vaiko vienas iš tėvų gyvena ir dirba kilmės šalyje ne trumpiau kaip aštuonerius metus,

ii)    vaikas neišvyko į kilmės šalį kartu su vienu iš tėvų, bet nuo gimimo liko priimančiojoje šalyje ir

iii)    kilmės šalyje nustatytas toks pat ryšio reikalavimas, šioje šalyje taikomas kitiems piliečiams, kurie neatitinka gyvenamosios vietos reikalavimo ir kreipiasi dėl finansinės paramos studijoms užsienyje kitoje Sąjungos šalyje?

____________

1 2011 m. balandžio 5 d. Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011, p. 1).