Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Överklagandenämnd för studiestöd (Švedska) 25- novembra 20200 – MCM/Centrala studiestödsnämnden

(Zadeva C-638/20)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Överklagandenämnden för studiestöd

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MCM

Ob udeležbi: Centrala studiestödsnämnden (odbor za finančno pomoč študentom)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali lahko država članica (država izvora) v zvezi z otrokom delavca migranta, ki se je vrnil, ne glede na člen 45 PDEU in člen 7(2) Uredbe [št.] 492/20111 , in ob upoštevanju proračunskih interesov države izvora, določi zahtevo, da mora imeti otrok povezavo z državo izvora, da se temu otroku dodeli finančna pomoč študentom za študij v tujini v drugi državi članici Unije, kjer je eden od staršev otroka pred tem delal (država gostiteljica), če

(i)    je po vrnitvi iz države gostiteljice tisti od staršev otroka živel in delal v državi izvora najmanj osem let,

(ii)    otrok ni spremljal svojega starša v izvorno državo, temveč je od rojstva ostal v državi gostiteljici, in

(iii)    država izvora določa enako zahtevo po povezavi za druge državljane v državi izvora, ki ne izpolnjujejo pogoja prebivanja in ki zaprosijo za finančno pomoč študentom za študij v tujini v drugi državi članici Unije?

____________

1     Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL 2011, L 141, str. 1).