Language of document :

2020 m. lapkričio 23 d. PV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-786/16 ir T-224/18 PV / Komisija

(Byla C-640/20 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: PV, atstovaujamas Rechtsanwalt D. Birkenmaier

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2020 m. sausio 30 d. sprendimą sujungtose bylose T-786/16 ir T-224/18.

Priimti sprendimą šioje byloje bei sujungtose bylose T-786/16 ir T-224/18, kaip tai numatyta Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170 straipsnyje.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas byloje C-111/20 P taip pat visas kitas bylinėjimosi išlaidas bylose T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 ir T-224/18 R2.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su klaidingu SESV 72 ir 270 straipsnių bei Pareigūnų tarnybos nuostatų 23 straipsnio aiškinimu ir Bendrojo Teismo išvada, kad tik Pareigūnų tarnybos nuostatai yra išskirtinis šaltinis sprendžiant darbuotojų ir jų institucijų ginčus.

Antrasis pagrindas susijęs su ESS 4 straipsnio, Chartijos 41 straipsnio ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 11a straipsnio pažeidimu;

Trečiasis pagrindas susijęs su bendrojo teisės principo  fraus omnia corrompit ir Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimu.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su argumentų dėl Chartijos 1, 3, 4, 31 ir 41 straipsnių bei Pareigūnų tarnybos nuostatų 1e ir 12a straipsnių pažeidimo atmetimu;

Penktasis pagrindas susijęs su „klaidingų pareiškimų“ naudojimu, iškreiptu Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 punkto trečios ir penktos pastraipų aiškinimu bei 2014 m. liepos 6 d. Komisijos vidaus sprendimo 92-2004 pažeidimu;

Šeštasis pagrindas susijęs su tyčinėmis klaidomis, padarytomis taikant neįvykdymo išimties sinalagmatiniuose santykiuose principą;

Septintasis pagrindas vėlgi susijęs su Chartijos 41 straipsnio ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio pažeidimu bei tyčine tyla, kiek tai susiję su PMO sukčiavimu pasisavinant 21.593,64 EUR atlyginimo sumą.

Aštuntasis pagrindas susijęs su pasekmių, susijusių su pirmosios drausminės procedūros CMS 13/087 panaikinimu, iškraipymu (neveikimas).

Devintasis pagrindas susijęs su Chartijos 15 straipsnio pažeidimu;

Dešimtasis pagrindas, nurodytas subsidiariai, susijęs su draudimo priimti sprendimą ultra petita pažeidimu.

____________