Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2020 CEDC International sp. z o.o. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 23. září 2020 ve věci T-796/16, CEDC International v. EUIPO – Underberg

(Věc C-639/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): CEDC International sp. z o.o. (zástupce: M. Fijałkowski, radca prawny)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Underberg AG

Usnesením ze dne 23. března 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek není přijatelný a že CEDC International sp. z o.o. ponese vlastní náklady řízení.

____________