Language of document :

Odvolanie podané 26. novembra 2020: CEDC International sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 23. septembra 2020 vo veci T-796/16, CEDC International/EUIPO – Underberg

(vec C-639/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: CEDC International sp. z o.o. (v zastúpení: M. Fijałkowski, radca prawny)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Underberg AG

Uznesením z 23. marca 2021 Súdny dvor (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a že CEDC International sp. z o.o. znáša vlastné trovy konania.

____________