Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Bremen (Germania) la 16 februarie 2021 – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Cauza C-96/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Bremen

Părțile din procedura principală

Reclamant: DM

Pârâtă: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Întrebările preliminare

Articolul 16 litera (l) din Directiva 2011/83/UE1 trebuie interpretat în sensul că, atunci când profesionistul nu furnizează în mod direct consumatorului un serviciu legat de activități de agrement ci vinde consumatorului un drept de acces la un astfel de serviciu, acesta este un motiv suficient pentru a exclude dreptul de retragere al consumatorului?

____________

1     Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64).