Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 26 iunie 2013 – Achab/CESE

(Cauza F-21/12)1

[Funcţie publică – Funcționari – Remunerație – Indemnizaţie de expatriere – Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b) din anexa VII la statut – Restituire a plății nedatorate]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social European (CESE) (reprezentanți: M. Arsène și G. Boudot, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care se înlătură beneficiul indemnizației de expatriere în ceea ce îl privește pe reclamant și prin care se recuperează retroactiv această indemnizație

Dispozitivul

Anulează Decizia Comitetului Economic și Social European din 9 iunie 2011 în măsura în care dispune restituirea indemnizației de expatriere plătite domnului Achab începând cu 1 iulie 2010.

Respinge în rest acţiunea.

Comitetul Economic și Social European suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Achab.

Domnul Achab suportă jumătate din cheltuielile sale de judecată.

____________

1     JO C 133, 5.5.2012, p. 30.