Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 26. junija 2013 – Achab proti CESE

(Zadeva F-21/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Plačilo – Izselitveni dodatek – Pogoj iz člena 4(1)(a) in (b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Povrnitev zneskov, plačanih brez pravnega temelja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mohammed Achab (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko‑socialni odbor (zastopnika: M. Arsène in G. Boudot, zastopnici)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o odvzemu izselitvenega dodatka tožeče stranke in o retroaktivni izterjavi tega dodatka.

Izrek

1.    Odločba Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 9. junija 2011 se razglasi za nično v delu, kjer nalaga povrnitev izselitvenih dodatkov, plačanih M. Achabu od 1. julija 2010.

2.    V preostalem delu se tožba zavrne.

3.    Evropski ekonomsko-socialni odbor nosi svoje stroške in polovico stroškov M. Achaba.

4.    M. Achab nosi polovico svojih stroškov.

____________

1 UL C 133, 5.5.2012, str. 30.