Language of document :

Sag anlagt den 15. februar 2012 – ZZ mod EIGE

(Sag F-20/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgtes afgørelse om at omplacere sagsøgeren fra en stilling som operationel chef til en stilling som gruppeleder uden ledelsesbeføjelser.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, som direktøren for EIGE traf den 8. september 2011 om at omplacere sagsøgeren til en stilling, hvortil der ikke er knyttet ledelsesbeføjelser, annulleres.

Som følge heraf pålægges EIGE straks at genindsætte sagsøgeren i dennes tidligere stilling og at udbetale ledelsestillæg med tilbagevirkende kraft fra 1. juni 2010.

EIGE tilpligtes at betale sagens omkostninger.