Language of document :

Tožba, vložena 15. februarja 2012 – ZZ proti EIGE

(Zadeva F-20/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o tem, da se tožečo stranko prerazporedi z delovnega mesta operativnega vodje na delovno mesto vodje skupine, za katero se ne zahtevajo vodstvene sposobnosti.

Predlogi tožeče stranke

–    Razglasitev ničnosti odločbe direktorice Evropskega inštituta za enakost spolov z dne 8. septembra 2011 o prerazporeditvi tožeče stranke na delovno mesto, ki ni vodstveno;

–    posledično naj se odredita takojšnja ponovna vključitev tožeče stranke na njeno prejšnje delovno mesto in izplačilo dodatka za upravljanje z retroaktivnim učinkom od 1. junija 2010;

–    Evropskemu inštitutu za enakost spolov naj se naloži plačilo stroškov.