Language of document :

Žaloba podaná dne 9. února 2012 – ZZ a ZZ v. Komise

(Věc F-18/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise na základě návrhu přepočteného Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO).

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí, jimiž byly zrušeny a nahrazeny návrhy na převod nároků žalobců na důchod v rámci jejich žádosti na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu, která obsahují nový návrh vypočtený na základě obecných prováděcích ustanovení přijatých dne 3. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.