Language of document :

Sag anlagt den 9. februar 2012 – ZZ og ZZ mod Kommissionen

(Sag F-18/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ og ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelserne om at overføre de pensionsrettigheder, som sagsøgerne har erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af det omberegnede forslag fra Kommissionens lønkontor.

Sagsøgernes påstande

Annullation af de afgørelser, der annullerer og erstatter forslagene til overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder i forbindelse med en anmodning i henhold til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, og som indeholder et nyt forslag beregnet på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der blev vedtaget den 3. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.