Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 9. februārī – ZZ un ZZ/Komisija

(lieta F-18/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus pārskaitīt pensijas tiesības, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, pamatojoties uz Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) pārrēķināto priekšlikumu

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus, ar kuriem atcelti un aizstāti priekšlikumi pārskaitīt prasītāju pensijas tiesības saskaņā ar viņu pieteikumu atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam, kas ietver jaunu priekšlikumu, kurš aprēķināts, pamatojoties uz 2011. gada 3. martā pieņemtajiem Vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem (VĪN);

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.