Language of document :

Acțiune introdusă la 9 februarie 2012 – ZZ și ZZ/Comisia

(Cauza F-18/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: ZZ și ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis. E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu la Comisie, pe baza propunerii recalculate a PMO

Concluziile reclamantelor

Anularea deciziilor de anulare și de înlocuire a propunerilor de transfer al drepturilor de pensie ale reclamantelor în cadrul cererii lor formulate în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statut, care implică o nouă propunere calculată pe baza DGA adoptate la 3 martie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.