Language of document :

Kanne 15.2.2012 – ZZ v. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(Asia F-21/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan sen päätöksen kumoamista, jolla kantajalta peruutettiin oikeus ulkomaankorvaukseen ja vaadittiin näiden korvausten palauttamista taannehtivasti.

Vaatimukset

ETSK:n nimittävän viranomaisen 9.6.2011 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantajalta peruutettiin 1.7.2010 alkaen oikeus ulkomaankorvaukseen ja vaadittiin kyseisen päivän jälkeen maksettujen korvausten palauttamista

siltä osin kuin on tarpeellista ETSK:n nimittävän viranomaisen se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan 9.9.2011 tekemä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukainen valitus

ETSK on velvoitettava palauttamaan kantajalle 1.7.2010 alkaen takaisin peritty ulkomaankorvaus ja maksamaan ulkomaankorvaus, jota ei ole maksettu 9.6.2011 jälkeen, Euroopan keskuspankin korkokannan mukaisine viivästyskorkoineen korotettuina kahdella prosenttiyksiköllä

ETSK on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.