Language of document :

Beroep ingesteld op 15 februari 2012 – ZZ / Europees Economisch en Sociaal Comité

(Zaak F-21/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers ontheemdingstoelage in te trekken en die toelage met terugwerkende kracht terug te vorderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (hierna: „TABG”) van het EESC van 9 juni 2011 om verzoekers ontheemdingstoelage met ingang van 1 juli 2010 in te trekken en de sindsdien ontvangen toelage terug te vorderen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van het EESC tot afwijzing van de klacht die verzoeker op 9 september 2011 uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut heeft ingediend;

veroordeling van het EESC tot betaling aan verzoeker van de met ingang van 1 juli 2010 teruggevorderde ontheemdingstoelage en tot betaling van de ontheemdingstoelage die vanaf 9 juni 2011 niet meer is betaald, een en ander met vertragingsrente tegen het tarief van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met twee punten;

verwijzing van het EESC in de kosten.