Language of document :

Žaloba podaná dne 13. února 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-19/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení zprávy Komise týkající se administrativní situace žalobce a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

určit právní neexistenci zprávy, nedatované, obsahující v pravém horním rohu svých dvou stránek označení „Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011“ (sic), o jejíchž podrobnostech a obsahu žalobce nevěděl až do dne, který nepředchází 6. dubnu 2011 nebo podpůrně určit její zrušení;

v nezbytném rozsahu zrušit rozhodnutí bez ohledu na způsob, kterým bylo přijato, které zamítá žádost žalobce ze dne 15. května 2011 zaslanou žalobcem Komisi jako odpověď na zprávu ze dne 28. února 2011;

zrušit zprávu ze dne 14. září 2011, doručenou žalobci v den, který nepředchází 20. říjnu 2011;

uložit žalované povinnost uhradit škodu, která žalobci vznikla z důvodu zpráv ze dne 28. února 2011 a 14. září 2011 ve výši 10 000 euro nebo jakoukoliv vyšší či nižší částku, kterou bude Soud považovat za správnou a spravedlivou.

uložit žalované náhradu nákladů řízení.