Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 13. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-19/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas paziņojumu par prasītāja administratīvo situāciju un prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atzīt par juridiski neeksistējošu vai, pakārtoti, atcelt nedatēto paziņojumu, kura pirmās no tā divām lappusēm labās puses augšējā stūrī ir minēta atsauce “Nr. Ares(2011) 217354 – 28/02/2011” (sic) un par kuru prasītājs gan no tā būtisko aspektu, gan satura viedokļa pirmo reizi uzzināja ne agrāk kā 2011. gada 6. aprīlī;

ciktāl vajadzīgs, atcelt lēmumu – neatkarīgi no formas, kādā tas ir ticis pieņemts, – ar kuru ir noraidīta 2011. gada 15. maija sūdzība, kuru prasītājs nosūtījis Komisijai, iebilstot pret 2011. gada 28. februāra paziņojumu;

atcelt 2011. gada 14. septembra paziņojumu, kuru prasītājs bija saņēmis ne agrāk kā 2011. gada 20. oktobrī;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, kurus prasītājs cietis 2011. gada 28. februāra un 2011. gada 14. septembra paziņojumu dēļ, EUR 10 000 apmērā vai lielāku vai mazāku naudas summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par atbilstošu un taisnīgu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.