Language of document :

Acțiune introdusă la 13 februarie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-19/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea notei Comisiei privind situația administrativă a reclamantului și cererea de despăgubire.

Concluziile reclamantului

Declararea inexistenței ex lege sau, în subsidiar, anularea notei fără dată care poartă, în partea din dreapta sus a primei pagini dintre cele două pe care le conține, mențiunea „Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011” (sic), de ale cărei detalii și conținut reclamantul a luat cunoștință pentru prima dată după data de 6 aprilie 2011;

quatenus oportet, anularea deciziei de respingere a reclamației din 15 mai 2011, pe care reclamantul a adresat-o Comisiei împotriva notei din 28 februarie 2011, indiferent de modalitatea de respingere;

anularea notei din 14 septembrie 2011, primită de reclamant după data de 20 octombrie 2011;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului suferit de reclamant ca urmare a notei din 28 februarie 2011 și a notei din 14 septembrie 2011, în cuantum de 10 000 de euro sau într-un cuantum mai mare sau mai mic pe care Tribunalul îl va considera just și echitabil;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.