Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 7-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-19/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Hiány)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayer és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egy vagy több, a felperes igazgatási helyzetére és kártérítési kérelemre vonatkozó határozatot tartalmazó bizottsági feljegyzés megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 138., 2012.5.12., 34. o.