Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 november 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-19/12)1

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts genom telefaxmeddelande inom den föreskrivna fristen för talans väckande – Advokatens underskrift är inte likadan som underskriften på det original som sänts per post – Fråga huruvida talan väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas – Nullitet)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz båda i egenskap av ombud samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens skrivelse innehållande ett eller flera beslut rörande sökandens administrativa ställning och ett yrkande om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 138, 15.05.2012, s. 34.