Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 – Wurster v. EIGE

(Yhdistetyt asiat F-20/12 ja F-43/12)1

(Henkilöstö – EIGE:n työntekijät – Väliaikainen toimihenkilö – EIGE:n sellaisten työntekijöiden johtamistaitojen arviointimenettely, jotka on hiljattain palkattu keskijohdon tehtäviin – Siirto muihin kuin johtamistehtäviin – Oikeus tulla kuulluksi – Lain soveltamisala – Tutkiminen viran puolesta – Tuomioistuin korvaa perustelut omilla perusteluillaan viran puolesta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Barbara Wurster (Vilna, Liettua) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja S. Woog, sitten asianajajat T. Bontinck ja S. Greco)

Vastaaja: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus vastaajan sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja siirrettiin toiminnanjohtajan tehtävistä ryhmänjohtajan tehtäviin, joissa ei edellytetty johtamistaitoja. Toisaalta vaatimus kumota EIGE:n johtajan tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus johtotehtävistä maksettavan korvauksen maksamisesta ajalta 1.6.2010–30.9.2011.

Tuomiolauselma

Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajan 8.9.2011 tekemä päätös, jolla Wurster siirrettiin tieto- ja dokumentointikeskuksen ryhmänjohtajan tehtäviin, kumotaan.

Kanteet hylätään muilta osin.

Euroopan tasa-arvoinstituutti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Barbara Wursterin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 35; EUVL C 200, 7.7.2012, s. 21.