Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 – Wurster/EIRR

(spojené veci F-20/12 a F-43/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIRR – Dočasný zamestnanec – Postup hodnotenia riadiacich schopností zamestnancov EIRR novo pridelených na miesto stredného manažmentu – Preradenie na miesto mimo manažmentu – Právo byť vypočutý – Pôsobnosť zákona – Uplatnenie ex offo – Nahradenie dôvodov vykonané ex offo sudcom)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Barbara Wurster (Vilnius, Litva) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a S. Woog, advokáti, neskôr T. Bontinck a S. Greco, advokáti)

Žalovaný: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIRR) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia žalovaného o preradení žalobkyne z miesta vedúcej činností na miesto vedúcej pracovnej skupiny, ktoré si nevyžaduje manažérske schopnosti. Na druhej strane návrh na zrušenie rozhodnutia riaditeľky EIRR zamietajúceho návrh žalobkyne smerujúci k získaniu príplatku za vykonávanie manažérskych úloh za obdobie od 1. júna do 30. septembra 2011Výrok rozsudku1.    Rozhodnutie riaditeľky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť z 8. septembra 2011 o preradení pani Wurster na miesto vedúcej pracovnej skupiny strediska pre zdroje a dokumentáciu sa zrušuje.2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.3.    Európsky inštitút pre rodovú rovnosť znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila pani Wurster.