Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 16 september 2013 – Wurster mot EIGE

(Förenade mål F-20/12 och F-43/12)(1 )

(Personalmål – Personal vid EIGE – Tillfälligt anställd – Förfarande för utvärdering av ledaregenskaperna hos anställda vid EIGE som nyligen tillträtt en chefstjänst på mellannivå – Omplacering till en tjänst utan chefsansvar – Rätten att höras – Lagens tillämpningsområde – Prövning ex officio – Personaldomstolens ändring av skälen ex officio)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Barbara Wurster (Vilnius, Litauen) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Bontinck och S. Woog, därefter advokaterna T. Bontinck och S. Greco)

Svarande: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (ombud: advokaten M. Velardo)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av svarandens beslut att omplacera sökanden från en tjänst som verksamhetschef till en tjänst som gruppchef som inte kräver någon chefskompetens, dels ogiltigförklaring av det beslut som fattades av direktören för EIGE att avslå sökandens begäran om chefstillägg för perioden 1 juni–30 september 2011.

Domslut

Det beslut som fattades av direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet den 8 september 2011 att omplacera Barbara Wurster som gruppchef på resurs- och dokumentationscentrum ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska jämställdhetsinstitutet ska ersätta Barbara Wursters rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 138 av den 12.5.2012 s. 35 och EUT C 200 av den 7.7.2012 s. 21.