Language of document :

2021 m. balandžio 1 d. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. sausio 27 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-817/19 Olimp Laboratories / EUIPO

(Byla C-219/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Olimp Laboratories sp. z o.o., atstovaujama adwokat M. Kondrat

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2021 m. birželio 24 d. nutartimi Teisingumo Teismas (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nusprendė, kad apeliacinis skundas nepriimtinas ir Olimp Laboratories sp. z o.o. padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________