Language of document :

Odvolanie podané 1. apríla 2021: Olimp Laboratories sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. januára 2021 vo veci T-817/19, Olimp Laboratories/EUIPO

(vec C-219/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Olimp Laboratories sp. z o.o. (v zastúpení: M. Kondrat, adwokat)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 24. júna 2021 Súdny dvor (Komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a Olimp Laboratories sp. z o.o. znáša svoje vlastné trovy konania.

____________