Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. travnja 2021. uputio Curtea de Apel Ploieşti (Rumunjska) – Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, YN/Consiliul Superior al Magistraturii

(predmet C-216/21)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Ploieşti

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, YN

Druga stranka u postupku: Consiliul Superior al Magistraturii

Prethodna pitanja

Treba li mehanizam za suradnju i provjeru, uspostavljen Odlukom Komisije od 13. prosinca 2006.1 , smatrati aktom institucije Unije u smislu članka 267. UFEU-a koji može biti predmet tumačenja Suda Europske unije? Jesu li sadržaj, narav i vremenski doseg mehanizma za suradnju i provjeru, uspostavljenog u skladu s Odlukom Komisije od 13. prosinca 2006., obuhvaćeni područjem primjene Ugovora o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji, koji je Rumunjska potpisala u Luksemburgu 25. travnja 2005.? Jesu li zahtjevi iz izvješća sastavljenih u okviru mehanizma za suradnju i provjeru obvezujući za rumunjsku državu?

Može li se načelo neovisnosti sudstva utvrđeno člankom 19. [stavkom] 1. drugim [podstavkom] Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima, kao i sudskom praksom Suda Europske unije, u vezi s člankom 2. UEU-a, tumačiti na način da se odnosi i na postupke napredovanja sudaca na dužnosti?

Ugrožava li se to načelo uspostavom sustava napredovanja na viši sud koji se temelji isključivo na sažetoj ocjeni rada i postupanja koju provodi povjerenstvo u sastavu predsjednika pravosudnog tijela nadležnog za sudski nadzor i njegovih sudaca, koje, pored redovnog ocjenjivanja sudaca, zasebno provodi i ocjenjivanje sudaca radi napredovanja i sudski nadzor njihovih presuda?

Je li načelo neovisnosti sudstva, utvrđeno člankom 19. [stavkom] 1. drugim [podstavkom] Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima, kao i sudskom praksom Suda Europske unije, u vezi s člankom 2. UEU-a, ugroženo ako rumunjska država ne poštuje predvidljivost i pravnu sigurnost prava Europske unije na način da prihvati mehanizam za suradnju i provjeru i pripadajuća izvješća te im podliježe preko deset godina, da bi zatim bez najave izmijenila postupak napredovanja sudaca koji nemaju upravljačke ovlasti, suprotno preporukama sadržanim u mehanizmu za suradnju i provjeru?

____________

1 Odluka Komisije od 13. prosinca 2006. o uspostavi mehanizma za suradnju i provjeru napretka Rumunjske u ispunjavanju posebnih mjerila na području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije (SL 2006., L 354, str. 56.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 65., str. 53.)