Language of document :

28. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-146/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: avokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9;

tühistada 3. veebruari 2012. aasta otsus kohaldada hageja pensioniõiguste ülekandmisele personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistes rakendussätetes, mis võeti vastu 3. märtsil 2011, sätestatud parameetreid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________