Language of document :

Tožba, vložena 28. novembra 2012 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-146/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pravic tožeče stranke do starostne pokojnine v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove SID v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Predlogi tožeče stranke

Člen 9 Splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom naj se razglasi za nezakonitega;

Odločba z dne 3. februarja 2012 o uporabi meril, ki jih vsebujejo določbe Splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011, za prenos pravic do starostne pokojnine tožeče stranke, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________