Language of document :

Žaloba podaná dne 7. prosince 2012 – ZZ v. EMCDDA)

(Věc F-148/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se stanoví hodnotící zpráva žalobce za období od 1. ledna do 31. prosince 2011.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví hodnotící zpráva 2012, která se vztahuje na období od 1. ledna do 31. prosince 2011; v rozsahu, v němž je to nezbytné, zrušit implicitní rozhodnutí orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy ze dne 26. října 2012, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce žádající o přezkum jeho hodnotící zprávy 2012;uložit EMCDDA náhradu nákladů řízení.