Language of document :

Sag anlagt den 7. december 2012 – ZZ mod EONN

(Sag F-148/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal

Sagsøgt: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om udfærdigelse af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2011.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 9. marts 2012 om udfærdigelse af bedømmelsesrapporten 2012, som dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2011.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens stiltiende afgørelse af 26. oktober 2012 om afslag på sagsøgerens klage vedrørende berigtigelse af hans bedømmelsesrapport 2012.

EONN tilpligtes at betale sagens omkostninger.