Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 7. decembrī – ZZ/ENNUC

(lieta F-148/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (ENNUC)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 9. marta novērtējuma ziņojumu par 2012. gadu, kas attiecas uz laika posmu no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;ciktāl nepieciešams, atcelt iestādes, kura pilnvarota slēgt līgumus, 2012. gada 26. oktobra klusējot izteikto lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība pārskatīt viņa novērtējuma ziņojumu par 2012. gadu;piespriest ENNUC atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.