Language of document :

Acțiune introdusă la 7 decembrie 2012 – ZZ/OEDT

(Cauza F-148/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de stabilire a raportului de evaluare a reclamantului pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 9 martie 2012 de stabilire a raportului de evaluare din 2012 pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011;în măsura în care este necesar, anularea deciziei implicite din 26 octombrie 2012 a autorității împuternicite să încheie contractele, prin care s-a respins reclamația formulată de reclamant pentru revizuirea raportului său de evaluare din 2012,obligarea OEDT la plata cheltuielilor de judecată.