Language of document :

Tožba, vložena 14. decembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-149/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razveljavitev mesečnega znižanja nadomestila za invalidnost tožeče stranke v višini 500 EUR za mesece od aprila 2012 do junija 2012.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, ki je navedena v pokojninskem odrezku tožeče stranke za mesec april 2012, o znižanju nadomestila za invalidnost za 500 EUR, do katerega je bila tožeča stranka upravičena za navedeni mesec, naj se razglasi za nično;

odločba, ki je navedena v pokojninskem odrezku tožeče stranke za mesec maj 2012 o znižanju nadomestila za invalidnost za 500 EUR, do katerega je bila tožeča stranka upravičena za navedeni mesec, naj se razglasi za nično;

odločba, ki je navedena v pokojninskem odrezku tožeče stranke za mesec junij 2012 o znižanju nadomestila za invalidnost za 500 EUR, do katerega je bila tožeča stranka upravičena za navedeni mesec, naj se razglasi za nično;če je treba, naj se odločba o zavrnitvi pritožb zoper zgoraj navedene odločbe razglasi za nično;toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki izplača te zneske: 500 EUR in zamudne obresti na ta znesek po 10 % letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od 1. maja 2012 do dneva plačila tega zneska; 500 EUR in zamudne obresti na ta znesek po 10 % letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od 1. junija 2012 do dneva plačila tega zneska; 500 EUR in zamudne obresti na ta znesek po 10% letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od 1. julija 2012 do dneva plačila tega zneska;toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.