Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 24. juni 2013 – Weissenfels mod Parlamentet

(Sag F-150/12) 1

Processprog: tysk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1     EUT C 147 af 25.5.2013, s. 36.